Privacy policy

De Ronde van West valt onder Stichting Buurtgroep Capelle-West en daarvoor voeren wij ook hun privacy beleid uit.

Privacy Beleid/Statement van de st. Buurtgroep Capelle-West

De stichting Buurtgroep Capelle-West gebruikt/verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy beleid/statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de stichting Buurtgroep Capelle-West.

Wat zijn persoonsgegevens

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt de stichting Buurtgroep Capelle-West persoonsgegevens?

De stichting Buurtgroep Capelle-West verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
a. Vrijwilligers en oud-vrijwilligers van de stichting Buurtgroep Capelle-West
b. Deelnemers aan activiteiten, zoals Zomerkamp, Speelweek en de Ronde van West

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Het bestuur van de stichting Buurtgroep Capelle-West is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt de stichting Buurtgroep Capelle-West persoonsgegevens?

Als je bij ons vrijwilliger wilt worden of wilt deelnemen aan Zomerkamp en/of speelweek, c.q. een andere activiteit, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van jouw gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als vrijwilliger en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.

Als je eenmaal hebt aangemeld als vrijwilliger dan gebruiken wij je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over vrijwilligers gerelateerde zaken, zoals activiteiten.

Deze gegevens zullen wij nooit gebruiken voor promotie- of marketingdoeleinden, noch worden doorgegeven aan derden, tenzij de wet ons dwingt.

Capelle-West Verwerkt de stichting Buurtgroep ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming (bijvoorbeeld dieetwensen speelweek en/of zomerkamp), of als je dat ons vraagt. Deze gegevens vernietigen wij direct na afloop van het zomerkamp en/of speelweek.

Hoe gaat de stichting Buurtgroep Capelle-West met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Het bestuur van de stichting Buurtgroep Capelle-West heeft toegang tot jouw persoonsgegevens. Uiteraard kun je zelf ook je gegevens inzien, corrigeren en/of verwijderen. Richt daartoe een schriftelijk verzoek tot het bestuur van de st. Buurtgroep Capelle-West, Willem Barentszstraat 3, 2901 BG Capelle a/d IJssel.

Uitwisseling van persoonsgegevens: De stichting Buurtgroep Capelle-West zal geen persoonsgegevens uitwisselen met derden tenzij wij hierdoor gedwongen worden door de wet.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je vrijwilligerswerk  worden in beperkte vorm na opzegging bewaard om statistische informatie juist te kunnen blijven genereren. Bijvoorbeeld om oud-vrijwilligers te informeren over een reünie.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de stichting Buurtgroep Capelle-West gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens de stichting Buurtgroep Capelle-West van mij verwerkt?

Ja, richt daartoe een schriftelijk verzoek aan het bestuur van de stichting Buurtgroep Capelle-West, Willem Barentszstraat 3, 2901 BG Capelle a/d IJssel.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kun je terecht bij het bestuur van de stichting Buurtgroep Capelle-West, Wm Barentszstraat 3, 2901 BG Capelle a/d IJssel, of bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Wijzigingen privacybeleid

De stichting Buurtgroep Capelle-West  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via de website: www.buurtgroepcapellewest.nl